Zapel Esayan. Among the ruins/ Զապէլ Եսայեան: Աւերակներուն մէջ

Zapel Esayan. Among the ruins/ Զապէլ Եսայեան: Աւերակներուն մէջ

Excerpt Buy for €6.49

The following volume of Diaspora series presents the famous work of Zabel Yesayan ‘’Among the ruins’’. It is one of the most unique real stories that present the horrors waiting for Armenians. Her individual writing style and artistic expressions convey all the horrors of the massacres in Adana. 

«Սփյուռք» մատենաշարի սույն հատորով լույս է տեսնում Զապէլ Եսայեանի «Աւերակներուն մէջ» գիրքը: Այս ուղեգրությունը նախաեղեռնյան ժամանակաշրջանի այն հազվագյուտ իրապատում ստեղծագործություններից է, որտեղ պատկերված են հայությանը սպասվող ապագա մղձավանջը՝ գեղարվեստական յուրօրինակ լեզվով և արտահայտչամիջոցներով՝ ավելի տեսանելի դարձնելով Ադանայի կոտորածների զարհուրելիությունը:

«Մոռնա՛լ անցեալը, ի՜նչ ոսկեզօծ ստութիւն... սպանել զայն մեր յիշողութեան բջիջներուն մէջ, երբ մեր ծնած ատենը մեզի հետ կը բերենք զա՛յն... անկարելի, անկարելի բան է ատ. ո՛չ մէկ ատեն չեն յաջողած թումբ կանգնեցնել բնութեան անթափանցելի եւ իմաստուն տրամադրութեանցը դէմ...: Աշխարհիս բոլոր բռնապետները միացած անկարող են մարդկային կամքին անբռնաբարելի եւ անշօշափելի զօրութեան դէմ: Արիւնն իր առանձին օրէնքներն ունի, որուն իշխանութենէն չենք կարող ազատիլ, ի՞նչ դաշինք եւ ի՞նչ համարձակութիւն կրնար մեզի մոռցնել տալ անցեալը, երբ անիկա կ'ապրի մեր արւինին ամէն մէկ կաթիլին մէջ: Քնացնել ու օրօրել զայն իր բնական ձգտումներուն օտար երազներով, ահա ի՛նչ որ կը յաջողինք առաջ բերել ժամանակի մը համար...»:

Publication date
May 29, 2021
Publisher
Collection
ISBN
9791220810326
File size
1.33 MB