Tiemme Edizioni Digitali

Tiemme Edizioni Digitali Italian Clear filters
Results: 1 - 50 of 595
Storia degli Esseni
Storia degli Esseni
by Elia Benamozegh (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: September 16, 2021

Lazzaro
Lazzaro
by Luigi Pirandello (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: September 11, 2021

I viaggi di Gulliver
I viaggi di Gulliver
by Joanthan Swift (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: September 09, 2021

La natura delle cose
La natura delle cose
by Tito Caro Lucrezio (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: September 05, 2021

Il Principe
Il Principe
by Niccolo Machiavelli (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: August 30, 2021

Apologia di Socrate
Apologia di Socrate
by Platone (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: August 27, 2021

Danza macabra
Danza macabra

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: August 19, 2021

Sessualità umana
Sessualità umana
by Enrico Morselli (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: August 17, 2021

La vera storia del brigante Musolino
La vera storia del brigante Musolino
by Anonimo (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: August 15, 2021

Vecchia Savona
Vecchia Savona
by Giuseppe Cava (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: August 12, 2021

Il piacere dell'onestà
Il piacere dell'onestà
by Luigi Pirandello (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: August 06, 2021

Ma non è una cosa seria
Ma non è una cosa seria
by Luigi Pirandello (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: July 29, 2021

Leggende degli Indiani d'America
Leggende degli Indiani d'America
by Autori Vari. (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: July 26, 2021

Ciascuno a suo modo
Ciascuno a suo modo
by Luigi Pirandello (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: July 24, 2021

Mastro-don Gesualdo
Mastro-don Gesualdo
by Giovanni Verga (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: July 21, 2021

I Malavoglia
I Malavoglia
by Giovanni Verga (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: July 16, 2021

Il berretto a sonagli
Il berretto a sonagli
by Luigi Pirandello (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: July 13, 2021

L'isola misteriosa
L'isola misteriosa
by Jules Verne (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: July 10, 2021

Così è (se vi pare)
Così è (se vi pare)
by Luigi Pirandello (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: July 09, 2021

Dalla Terra alla Luna
Dalla Terra alla Luna
by Jules Verne (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: July 07, 2021

Enrico IV
Enrico IV
by Luigi Pirandello (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: July 04, 2021

Ventimila leghe sotto i mari
Ventimila leghe sotto i mari
by Jules Verne (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: July 02, 2021

Il Male
Il Male
by James G. Frazer (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: June 28, 2021

Uno, nessuno e centomila
Uno, nessuno e centomila
by Luigi Pirandello (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: June 26, 2021

I Tabù
I Tabù
by James G. Frazer (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: June 24, 2021

Il fu Mattia Pascal
Il fu Mattia Pascal
by Luigi Pirandello (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: June 22, 2021

Il compagno
Il compagno
by Cesare Pavese (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: June 19, 2021

Piccolo mondo moderno
Piccolo mondo moderno
by Antonio Fogazzaro (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: June 17, 2021

La magia simpatica
La magia simpatica
by James G. Frazer (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: June 16, 2021

Lavorare stanca
Lavorare stanca
by Cesare Pavese (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: June 14, 2021

Che cos'è la matematica
Che cos'è la matematica
by Alessandro Padoa (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: June 13, 2021

Piccolo mondo antico
Piccolo mondo antico
by Antonio Fogazzaro (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: June 12, 2021

Paesi tuoi
Paesi tuoi
by Cesare Pavese (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: June 10, 2021

Marrara. Mille anni di storia
Marrara. Mille anni di storia
by Autori Vari (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: June 05, 2021

Sognando
Sognando
by Matilde Serao (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: June 03, 2021

Dialoghi con Leucò
Dialoghi con Leucò
by Cesare Pavese (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: May 29, 2021

Futurismo Duemila
Futurismo Duemila
by Roberto Guerra (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: May 26, 2021

Italia linguistica
Italia linguistica
by Matteo Giulio Bartoli (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: May 24, 2021

Malombra
Malombra
by Antonio Fogazzaro (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: May 19, 2021

Parole
Parole
by Antonia Pozzi (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: May 15, 2021

La bella estate
La bella estate
by Cesare Pavese (Author)

Publisher: Tiemme Edizioni Digitali

Publication: May 12, 2021